İşletmecilik nedir?

Bağımsız bütçeyle çevrilen devlet işlerinin, ya da özel iş yerlerinin düzenlemesini, yönetilmesini, çalışmalarını içine alan bir iş koludur. Yeni kurulacak bir İşte ilk önemli mesele, işin hangi alanda, hangi maksatla, hangi amaca göre yürütüleceğine karar vermektir. Büyük işlerin en tipik örneklerinde maksat, genel olarak belli birtakım dalların üretilmesi, dağıtılması, ya da bir servisin kurulması, işletilmesi, amaç da, bu işten mümkün olan en büyük karın sağlanmasıdır.

Bunun gerçekleşmesi de ancak planlama yoluyla olur. Planlamadan sonra da üçüncü derecede teşkilat kurmak, dördüncü derecede de kontrol gelir. Çağımızda işletmecilik bir bilim kolu olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bağımsız bütçeyle çevrilen devlet işlerinin, ya da özel iş yerlerinin düzenlenmesini, yönetilmesini, çalışmalarını içine alan bir iş koludur. Küçük, büyük her iş kurumunun kendine göre özellikleri olduğundan, birbirinin tamamen benzeri olarak çalışan iki iş yeri gösterilemez.

Ancak, bütün iş yerlerinin, belli bir işi yürütmek üzere uyguladığı, dayandığı bazı genel işletmecilik kuralları vardır ki, bunlar bir araya gelerek «işletmecilik» adını verdiğimiz bilim kolunun temel kurallarını meydana getirir. Yeni kurulacak olan bir iş için ele alınacak ilk ve en önemli mesele, bu işin hangi alanda, ne maksatla, hangi amaca göre yürütüleceğine karar vermektir. Büyük işlerin en tipik örneklerinde maksat, genel olarak, belli birtakım malların üretilmesi, dağıtılması, ya da bir servisin kurulması, işletilmesi; amaç da, bu işin mümkün olan en büyük karın sağlanmasıdır.

Bu maksatların ve amaçların gerçekleştirilmesi, ancak «planlama» yolu ile meydana gelebilir. Demek ki işletmecilikte ele alınacak ikinci mesele, işlerin yürütülebilmesi için bir plan hazırlamaktır. İşletmeciliğin, planlamadan sonra gelen üçüncü meselesi, hazırlanmış olan planın iş alanında uygulanabilmesi için bir teşkilat kurmaktır. Bu teşkilat genel olarak iş sahiplerinin seçtiği yetkili birkaç kişiden meydana gelir.

İşletmeciliğin dördüncü ve son meselesi, kontroldür. Kontrol, işlerin plana göre yürütülüp yürütülmediğini incelemeyi; yapılan işlemlerle planın belirttiği işlemler arasında karşılaştırma yapmayı; önceden hesaplanmış olan kara ulaşılıp ulaşılmadığını, ulaşılmıyorsa bunun sebeplerini araştırıp bulmayı içine alır. Çağımızda, iş alanının genişlemesi, gittikçe daha büyük iş firmalarının kurulması, işletmecilik konusuna eskisinden daha büyük bir önem kazandırmış, böylece işletmecilik bir bilim olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bugün İşletmecilik, iş hayatında uygulanması gereken başlıca hususlardan biridir.

Sözlükte "işletmecilik" ne demek?

1. Bir işletmeyi iyi ve başarılı yönetme.
2. Bağımsız bir bütçeyle yönetilen devlet işletmesi.
3. Bir işletmeyi verimli olarak yönetmenin ilkelerini veren bilim dalı.

İşletmecilik kelimesinin ingilizcesi

n. business managament, business administration, shopkeeping, industry

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç